นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บ้านขนมฝรั่งให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์ และ หรือ แอพพลิเคชั่น และประสงค์ให้ผู้ใช้บริการได้คุ้นเคยกับวิธีที่จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ซึ่งบ้านขนมฝรั่งได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่บ้านขนมฝรั่งได้จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่บ้านขนมฝรั่งนำเสนอหากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับบ้านขนมฝรั่ง


ข้อมูลที่รวบรวมจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ช่วยให้บ้านขนมฝรั่งทราบถึงข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลของผู้ใช้บริการ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อระบุชื่อ ติดต่อ หรือตามหาผู้ใช้บริการได้
บ้านขนมฝรั่งอาจได้รับข้อมูลจากผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นโดยตรง เมื่อผู้ใช้บริการให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการใช้งานต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นเช่น การลงทะเบียน การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะข้อมูลที่บ้านขนมฝรั่งอาจเก็บรวบรวมไว้จากผู้ใช้บริการโดยตรง ได้แก่ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ เป็นต้น
บ้านขนมฝรั่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น บ้านขนมฝรั่งอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น

 • - การบันทึกการขาย ตามกระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ผู้ใช้บริการทราบ

 • - การบริการผู้ใช้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น ซึ่งรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย การบริการ คำติชม ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บ้านขนมฝรั่ง

 • - แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่น

 • - เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด

 • - เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าและการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

 • - เพื่อการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายการส่งเสริมการขายการโฆษณาและอื่นๆ


บัญชีผู้ใช้ของท่าน

 • - ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน และจำกัดการเข้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่าน และ ท่านตกลงที่จะยอมรับผิดชอบ/ยอมรับค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

 • - ท่านไม่ควรใช้บัญชีและรหัสผ่านของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ของท่านเองในการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นนี้


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บ้านขนมฝรั่งจะไม่เปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้บริการแก่บุคคลที่สามซึ่งมีวัตถุประสงค์จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับผู้ใช้บริการ เว้นแต่ได้รับความยินยอมที่ระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้วอย่างไรก็ดี บ้านขนมฝรั่งยัง
อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 

 • - ผู้ให้บริการทางธุรกิจหรือคู่ค้าทางธุรกิจกับบ้านขนมฝรั่ง บ้านขนมฝรั่งอาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามบ้านขนมฝรั่ง รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บ้านขนมฝรั่งและการบริการที่มีให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ในการให้บริการกับท่าน

 • - ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ บ้านขนมฝรั่งอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของบ้านขนมฝรั่ง ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมด หรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของบ้านขนมฝรั่งโดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บ้านขนมฝรั่งคงรักษาไว้อยู่ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย


คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นๆ เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นของเราให้ดีขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บ้านขนมฝรั่ง

 

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ [“การตั้งค่าคุกกี้”] ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแถบด้านล่างของแต่ละเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่ท่านกำลังเยี่ยมชม

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

บ้านขนมฝรั่งอาจเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนบุคคลตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อบ้านขนมฝรั่งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขลงในเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นนี้ การที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับและตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนบุคคลฉบับแก้ไข

บ้านขนมฝรั่ง

เลขที่ 1 ถนนพระราม 9 ซอยพระรามเก้า 41 แยก 4

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

Line@ : @baankanomfarang
Facebook : facebook.com/baankanomfarang

ร้านเค้กของเรา

เว็บไซต์ baankanomfarangbakery ใช้คุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดี การใช้งานเว็บไซต์ของเราถือเป็นการยอมรับ นโยบายการใช้งานคุกกี้

หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

© สงวนลิขสิทธิ์ บ้านขนมฝรั่ง

บริการส่งถึงบ้าน

เวลาให้บริการ 7.00 - 18.30 น.

โทร : 081-459-9072

       086-795-0378

 • line_icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
ID : @baankanomfarang